'KLM hervat radio-actief transport'

ROTTERDAM, 8 NOV.De KLM hervat binnen een maand het transport van radio-actief materiaal. Dit verwacht het bedrijf Mallinckrodt Medical uit Petten dat nucleair materiaal levert voor ziekenhuizen over de gehele wereld.

De KLM staakte afgelopen juni het vervoer van nucleaire lading nadat tot twee keer toe radio-actieve straling van Mallinckrodt tijdens transporten was vrijgekomen. De eerste keer was dat tijdens een passagiersvlucht van Amsterdam naar Londen. Dit incident leidde tot de nodige ophef en trok schadeclaim-advocaten aan die de KLM namens passagiers met rechtszaken dreigden. De KLM heeft van meet af aan gezegd absolute zekerheid te willen hebben over de veiligheid alvorens het omstreden vervoer weer op te pakken.

“Ik verwacht dat we binnen een maand het transport met de KLM kunnen hervatten op bepaalde routes”, zegt adjunct-directeur R. Scholte van Mallinkrodt Medical desgevraagd, producent van radio-actieve geneesmiddelen. “We hebben de afgelopen tijd elke week met de KLM gesproken, en we kunnen voldoen aan wat ze nu voorstellen. Het is op het ogenblik nog slechts een kwestie van praktische uitwerking van nieuwe procedures.”

Belangrijk onderdeel van de nieuwe procedures is volgens Scholte de “onafhankelijke inspectie” die de KLM voortaan zal laten uitvoeren op het nucleaire materiaal dat Mallinckrodt en andere bedrijven aanbieden voor transport. De KLM reageert voorzichtig. “We hebben nog geen besluit genomen” aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Zolang we niet voor 100 procent zekerheid hebben over de veiligheid van personeel en passagiers hervatten we niet. Het gehele logistieke traject moet absoluut veilig zijn.”

Door het KLM-embargo op nucleair transport zag Mallinckrodt zich gedwongen het materiaal via andere kanalen op de plaats van bestemming te krijgen - via andere luchtvaartmaatschappijen en over de weg.

Het bedrijf Amersham Cygne in Eindhoven dat destijds ook werd getroffen door het nucleaire embargo van de KLM, lijkt minder omhoog te zitten met de situatie. Het bedrijf heeft voldoende alternatieven gevonden voor het KLM-vervoer. “We transporteren nu via Brussel en Düsseldorf”, zegt R. Dekkers van Amersham Cygne. “Als de KLM morgen bij ons op de stoep staat, zullen we eerst kijken of de luchtvaartmaatschappij het transport voor langere tijd kan garanderen alvorens we weer met de KLM in zee gaan.”

Mallinckrodt verstuurde voordat de KLM het transport staakte wekelijks ruim vijfhonderd technetiumgeneratoren als luchtvracht naar ziekenhuizen over de halve wereld. De eigenlijke 'generator' is een buisje van negen centimeter lang en een centimeter diameter met radio-actief molybdeen (Mo). Het is verpakt in een loden container. Het molybdeen vervalt tot een aangeslagen toestand van technetium (Tc). Het gevormde technetium is een veelgebruikt isotoop in de nucleaire geneeskunde.

    • Geert van Asbeck