'Joodse polis'

Verzekeraar Aegon heeft met de heer H. Polak een overeenkomst gesloten over de 'joodse' verzekeringspolis die de vader van de betrokkene in 1942 had afgesloten. Het concern betaalt een bedrag aan instellingen die helpen bij de opvoeding van probleemjongeren in de sloppenwijken van Jeruzalem. De erven zien van verdere aanspraken op Aegon af.

Het is de eerste keer dat een oude 'joodse polis' op deze manier wordt afgehandeld. De partijen willen niet ingaan op de details van de overeenkomst, die tot stand is gekomen na maanden van gesprekken. De in Tel Aviv wonende Polak stelt dat met de regeling voldaan aan de wensen van zijn ouders.