Gulden of euro

Politiek Den Haag reageert verbaasd en 'een beetje' geschokt op de kandidatuur van de Fransman Trichet voor de Europese Centrale Bank (ECB). Alsof men niet wist van het Franse voorspel in Dublin en Amsterdam. Alsof men niet wist van de door Frankrijk geëiste Stabiliteitsraad die controle wil uitoefenen op de ECB. Trichet wint het, en Duisenberg wordt ambteloos burger.

Tenzij Nederland een daad stelt: Geen Duisenberg? Dan ook geen gulden. De harde Hollandse gulden wordt niet opgeofferd aan een Franse euro. Zonder Duisenberg doet Nederland niet mee.

Dit heeft vier voordelen: wij tonen ruggegraat, wij laten de eerste jaren euro-gemodder van monetair zwakke landen als Italië, Spanje en Frankrijk aan ons voorbij gaan, wij houden de gulden hard en wij kunnen later, met ondermeer Groot-Brittannië nog alle opties benutten. Een Franse euro is ons geen Duit(s)senberg waard!

    • W. Hartman