Groen niet vol

De nieuwe groene aandelenemissie van Biogrond Beleggingsfonds is niet voltekend. Er is voor 7,5 miljoen ingeschreven: 700.000 aaandelen van de aangeboden 1 miljoen. De uitgifteprijs is vastgesteld op 11,10 gulden per aandeel.

Biogrond Beleggingsfonds van de Triodos Bank is een groenfonds in het kader van de fiscale groenregeling. Het dividend is voor de particuliere belegger belastingvrij. Om de groenstatus te behouden moet een groenfonds tenminste 70 procent van haar aandelen in door de overheid erkende groenprojecten beleggen. Nu zeven van de tien aandelen kunnen worden uitgegeven wordt daaraan voldaan.