Duurzame woningen

Het percentage duurzame nieuwbouwwoningen moet in het jaar 2000 tot 80 procent zijn gestegen. In 1996 was dat nog 15 procent. Om de duurzame huizenbouw te stimuleren wordt de Groene Hypotheek, die januari 1998 zou aflopen, met een jaar verlengd.

De regeling voor groen beleggen gaat ook gelden voor bijvoorbeeld kantoorpanden die tot duurzame huizen worden verbouwd. De duurzamheid in de steden, weg-, water- en utiliteitsbouw krijgt eveneens meer aandacht.

Dat staat in het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen dat het Ministerie VROM, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en de Stichting Natuur en Milieu (SNM) hebben gepresenteerd.

Het is voor het eerst dat VROM en de twee organisaties samen de verantwoordelijkheid nemen voor zo'n plan. Ze zoeken uitvoerders en geld voor projecten èn houden de voortgang daarvan bij.

Eén van de projecten betrekt de consument bij het behoud van het duurzame karakter van woningen. De Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelfbranche trekt het project. De Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, de Consumentenbond en de woningcorporaties werken er ook aan mee.