Doeltreffend diarreevaccin te duur voor de derde wereld

Diarree door rotavirussen vormt een belangrijke doodsoorzaak onder zuigelingen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks vallen daardoor minstens een miljoen dodelijke slachtoffers, voornamelijk door vochtverlies. Rotavirusinfecties komen ook in westerse landen veel voor, maar zijn slechts zelden fataal.

Een vaccin tegen het rotavirus, getest in de Venezuelaanse stad Caracas, kan de sterfte aan deze vorm van diarree sterk verminderen. Het geteste vaccin is gericht tegen de vier meest voorkomende typen rotavirus. Bij het onderzoek werd de helft van 1250 gevaccineerde zuigelingen weliswaar nog steeds ziek, maar het aantal kinderen met uitdrogingsverschijnselen lag vergeleken met een controlegroep 75% lager. Ziekenhuisopnamen namen met 70% af. De Amerikaanse National Institutes of Health, waar het rotavirusvaccin is ontwikkeld, spreken van 'het tot nu toe grootste en meest succesvolle experiment met een oraal rotavirusvaccin' (New England Journal of Medicine, 23 okt).

Maar twee aan de Harvard-universiteit verbonden artsen zetten in een commentaar vraagtekens bij het enthousiasme. Het vaccin gaat namelijk 30 dollar per dosis kosten - een volledige vaccinatieronde van drie doses bij elkaar zelfs 90 dollar - een bedrag dat derde-wereldlanden niet op kunnen brengen. Daar is per persoon jaarlijks vaak maar 5 tot 20 dollar voor gezondheidszorg beschikbaar. De twee commentatoren noemen het nieuwe rotavirusvaccin daarom 'een technologische stap voorwaarts, die helaas niet ingezet kan worden bij de meest behoeftige volkeren, terwijl het ongetwijfeld in de VS snel zal worden toegepast om kinderen te beschermen met een veel kleiner risico op ziekte en overlijden'.

De commentatoren concluderen dat in de derde wereld orale rehydratie met een zoutoplossing voorlopig de enige betaalbare en effectieve remedie tegen rotavirusinfecties blijft.

    • Bart Meijer van Putten