Digitaal loket

De Groningse wethouder H. Pijlman (D66) wil de armoede in zijn gemeente bestrijden door databestanden met inkomensgegevens te koppelen. Door computergegevens van de Sociale Dienst, Belastingdienst, woningbouwverenigingen en de Informatie Beheer Groep naast elkaar te houden hoopt Pijlman een digitaal loket in te stellen.

Daar moet de gemeente Groningen met één druk op de knop kunnen nagaan welke financiële hulp minima onbenut laten.

Groningen telt 30.000 huishoudens met een minimuminkomen. Jaarlijks blijft ruim 5,5 miljoen gulden dat voor deze groep bestemd is onbenut.