Correcties & Aanvullingen

Beurs

In het grafische schema 'Wie is wie in de beursfraudezaak' bij het artikel Geen naam heilig op Damrak (in de krant van woensdag 5 november, pagina 19) stond vermeld dat Brenca/familie Brenninkmeijer een “huidig contact” zijn van A.v.d.R., P.v.L. en J.S.L., commissionairs bij Leemhuis en Van Loon in Amsterdam. Van “een huidig contact” tussen deze commissionairs of Leemhuis en Van Loon en Brenca is geen sprake. Tot 1993 is A.v.d.R. als portfolio-manager bij Brenca werkzaam geweest en is vervolgens directeur/aandeelhouder bij Leemhuis en Van Loon geworden. Slechts een keer in het bestaan van Leemhuis en Van Loon, in 1993, heeft Brenca een order aan het commissionairshuis gegeven, waarvoor een commissie van 5.000 gulden werd betaald.