Burgerlegers in Colombia legaal

BOGOTA, 8 NOV. Het Colombiaanse Hooggerechtshof heeft gisteren met een meerderheid van vijf tegen vier stemmen bepaald dat de gewapende burgergroepen onder de naam Convivir legaal zijn.

Wel moeten ze binnen 48 uur al hun zware wapens inleveren. Convivir werd opgericht met goedkeuring van de regering om het linkse verzet in Colombia te bestrijden. Zij worden geacht informatie in te zamelen over de activiteiten van guerrillastrijders. Sommige Convivir-eenheden zijn evenwel in verband gebracht met schendingen van de mensenrechten. (AP)