Besluit VS fast track uitgesteld

WASHINGTON, 8 NOV. In het Amerikaanse Congres is de spanning gisteren hoog opgelopen, over een omstreden voorstel dat president Clinton meer bevoegdheden moet geven bij het afsluiten van nieuwe handelsakkoorden. Op verzoek van het Witte Huis, dat vreesde voor een nederlaag, is de stemming over het voorstel gisteren met zeker een dag uitgesteld, enkele uren voor ze had zullen plaatsvinden.

Voor president Clinton staat niet alleen een hoeksteen van zijn handelspolitiek op het spel. Een nederlaag over deze kwestie zou in eigen land ernstig afbreuk doen aan zijn geloofwaardigheid als effectief politiek leider. Bovendien zouden,volgens Clinton zelf, zowel het Amerikaanse aanzien in de wereld als de Amerikaanse economie beschadigd worden als het Congres het voorstel afwijst.

De afgelopen dagen hebben Clinton en vrijwel al zijn kabinetsleden op Capitol Hill een intensieve lobbycampagne gevoerd voor de zogenoemde fast track wetgeving. Deze wet moet Clinton de bevoegdheid geven om met leiders van andere landen handelsakkoorden af te sluiten, die vervolgens door het Congres niet meer bijgesteld, maar alleen nog goed- of afgekeurd kunnen worden. Alle presidenten sinds Gerald Ford (1974-1977) hebben die bevoegdheid gehad.

Clinton vindt een belangrijk deel van zijn eigen Democratische partij, gesteund door vakbonden en milieu-organisaties, in deze kwestie tegenover zich. De meeste Republikeinen steunen de president. In de Senaat lijkt wel een meerderheid voor de wetgeving te bestaan, maar in het Huis van Afgevaardigden is de uitkomst nog hoogst onzeker.

Een van de meest uitgesproken tegenstanders van fast track is de Democratische minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, Richard Gephart, die zich al warm loopt voor de presidentsverkiezingen in het jaar 2000.

Gephart waarschuwt dat zowel Amerikaanse als buitenlandse werknemers de dupe worden als de president handelsakkoorden afsluit die maken dat Amerikaanse bedrijven moeten concurreren met bedrijven in landen met lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. Hij bepleit harde afspraken over de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu die de president bij alle onderhandelingen moet inbrengen.