Belastingconcept

In het 'Belastingconcept voor de 21ste eeuw' worden de volgende voorstellen gedaan:

Afschaffen belastingvrije som, gecombineerd met fiscale zorgregeling van maximaal 3.000 gulden voor alleenverdieners en alleenstaande ouders

Afschaffen van forfait voor gemaakte arbeidskosten, vervangen door algemene arbeidsaftrek

Afschaffen reiskostenforfait met gelijktijdige belastingverlaging

Afschaffen aftrek persoonlijke lening

Hypotheekrenteaftrek (eerste) woning handhaven of beperken tot 70 procent met gelijktijdige afschaffing huurwaardeforfait

Afschaffen onderscheid premies volksverzekeringen en belastingen

Afschaffen vrijstelling vennootschapsbelasting pensioenfondsen (voor verzekeringsproducten)

Hypotheekrenteaftrek tweede woning komt te vervallen

Belasting van 25 procent op fictieve winst uit vermogen

Spaarloonregeling ook laten gelden voor verschillende vormen van verlof

Introductie individuele belastingkorting voor tweeverdieners

Introductie 'earned income tax credit', belastingkorting voor laagste inkomens

Fiscale ouderenaftrek in netto AOW integreren of verruimen

Individualisering in de inkomstenbelasting

Omzetten kinderopvangkostenregeling in belastingkorting

Zelfde grondslag gebruiken voor loon en premies werknemersverzekeringen