Zestig procent van gevangenen heeft stoornis

DEN HAAG, 7 NOV. Bijna zestig procent van de gedetineerden in Nederland kampt op dit moment met psychische stoornissen, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-Instituut. De stoornissen varin van zuiver psychische problemen tot psychische problemen die veroorzaakt worden door verslavingsproblemen.

Het onderzoek naar de psychische gesteldheid van gedetineerden werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie. In het Penitentiair Complex Scheveningen zijn 538 gedetineerden gevraagd naar hun psychisch welbevinden.

Een opvallend maar verwacht resultaat is het grote aantal gedetineerden met verslavingsproblemen. Veel onverwachter is volgens de onderzoekers het grote aantal gedetineerden met angst- en stemmingsstoornissen die door psychologen niet worden herkend.

Gedetineerden die geen medisch dossier hebben of nooit om hulp vragen, lijken psychisch welgesteld. Bij nader inzien blijkt 24 procent van hen aan één van de drie stoornissen te lijden. Als belangrijkste reden om geen hulp te vragen gaven zij te kennen “de problemen alleen te willen oplossen”.

De onderzoekers hielden ook een enquête onder de psychologen in de PC Scheveningen over de stoornissen onder gedetineerden. Daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de psychische problemen niet door gevangenispsychologen is opgemerkt. Het niet herkennen van een stoornis heeft te maken met het type stoornis: verslaving en antisociale stoornissen worden goed herkend terwijl angst- en stemmingsstoornissen veel minder worden herkend. Mogelijk komt dit doordat psychologen zich vooral richten op de gedetineerden die opvallen door agressief en regelovertredend gedrag.

De meeste gedetineerden met psychische stoornissen zijn in het verleden nooit onder behandeling van een psychiater of psycholoog geweest. Een belangrijk deel van de psychische problemen, met name de stemmingsstoornissen, ontstaat tijdens de detentie. Van de gedetineerden in Scheveningen achten de onderzoekers 4 procent 'detentie-ongeschikt'. Dat wil zeggen dat zij niet thuishoren in de gevangenis maar verpleegd moeten worden in een kliniek.

De gevonden frequentie van psychische stoornissen is tenminste tweemaal zo hoog als in de volwassen Nederlandse bevolking. Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezonheid (NFGZ) presenteerde onlangs cijfers waaruit blijkt dat één op de vijf Nederlanders een psychische stoornis heeft. Bij delinquenten wordt het 'vastzitten' als extra geestelijke druk ervaren.

De ministers Sorgdrager en Borst werken inmiddels aan maatregelen om de zorg voor psychisch gestoorde gevangenen in de strafinrichtingen te verbeteren.