VVD: stoppen met basisvorming VBO

DEN HAAG, 7 NOV. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil af van de huidige basisvorming op middelbare scholen met voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). Als eerste stap stellen de liberalen voor de afsluitende toetsen basisvorming halverwege VBO en Mavo af te schaffen.

Dit schrijft de onderwijswoordvoerder van de VVD, C. Cornielje, in zijn schriftelijke bijdrage over de wet waarin de examenplannen voor Mavo en VBO zijn vervat. In navolging van de Onderwijsinspectie constateert hij dat veel algemene vakken van de basisvorming te hoog gegrepen zijn voor leerlingen in het VBO. Hij vindt dat dat het theoretisch georiënteerde vakkenaanbod in de onderbouw “vervangen zou moeten worden door meer beroepsgerichte vakken”.

Ook D66 wil af van “het teveel aan theorievakken in de basisvorming”. Kamerlid Van Vliet (D66) stelt voor de theoretische kennis bij de praktijkvakken onder te brengen.

Sinds augustus 1993 verplicht de basisvorming middelbare scholen alle leerlingen op voorbereidend beroepsonderwijs tot en met gymnasium de eerste twee of drie jaar dezelfde lessen te geven in dezelfde vijftien vakken. De scholieren sluiten de basisvorming af met een gemeenschappelijke eindtoets.

De kritiek op de basisvorming is niet nieuw. Scholen liepen op tegen de afsluitingstoetsen, die te moeilijk bleken te zijn voor zwakke leerlingen. Vorige week nog constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat de basisvorming voor veel 'risicoleerlingen', met name in minderheidsgroepen, “onhaalbaar en demotiverend” is. Daarnaast weten leraren niet hoe ze scholieren met uiteenlopende kwaliteiten en capaciteiten eenzelfde pakket aan vaardigheden en kennis moeten bijbrengen. Daardoor worden leerlingen vroeger in plaats van later geselecteerd.

Cornielje wil aanpassing van de basisvorming zo spoedig mogelijk aan de orde stellen, nog voor de officiële evaluatie in 1999. “Ik vrees dat de basisvorming in de huidige vorm mislukt is”, zegt hij. Eye-opener was voor hem een bezoek aan de VBO-afdeling van het Amsterdamse Esprit College. De conrector vertelde hem dat de helft van zijn brugklassers net op het niveau zit van groep vier basisschool. “Dat zijn zeven-, achtjarigen. Hij moet zijn eersteklassers nog leren lezen, schrijven en rekenen. Dan kan je ze toch niet al de basisvorming voorschotelen?”