Vermiste Iraniërs toch in bestanden

DEN HAAG, 7 NOV. De twee Iraniërs van wie staatssecretaris Schmitz (Justitie) deze week ontkende dat ze in Nederland waren geweest, blijken wel degelijk hier asiel te hebben aangevraagd. Eén van hen zou inmiddels in Iran zijn geëxecuteerd, de ander zou spoorloos zijn, aldus de vluchtelingenorganisatie Prime.

Het ministerie van Justitie heeft intussen de dossiers van de twee Iraniërs gevonden en zoekt uit wat er met hen is gebeurd. “Pas als alles duidelijk is zal de staatssecretaris de Kamer inlichten”, aldus een woordvoerder van Justitie.

Dinsdag moest staatssecretaris Schmitz zich in de Kamer verantwoorden voor het niet langer volgen van uitgezette asielzoekers in Iran. Eerder had het kabinet gezegd dat dit wel gebeurde. De voltallige oppositie diende een motie van wantrouwen in.

Volgens berichten van de vluchtelingenorganisatie Prime is één van de teruggekeerde asielzoekers, Saiwash Mohamadi, in Iran vermoord. Prime zegt over foto's te beschikken van het graf van Mohamadi. Over de tweede Iraniër, Reza Hashemy, zegt Prime te hebben vernomen dat hij na aankomst in Iran spoorloos is verdwenen.

Een woordvoerder van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) bevestigt dat de namen van de twee Iraniërs voorkomen in de bestanden van het COA. “Vorige week kregen we van het dagblad Trouw de vraag drie namen op te zoeken in ons systeem, maar die konden we toen niet in de bestanden vinden. Dat hebben we ook aan Trouw gemeld”, aldus de woordvoerder.

Later kwam het dagblad met twee van de drie namen, in een gewijzigde spelling, terug bij het COA. Saiwash Mohamadi en Reza Hashemy bleken toen wel degelijk in de bestanden van het COA voor te komen.

Pagina 3: IND: geen misleiding

Mohamadi heeft onder meer in het asielzoekerscentrum in Azelo en in het verwijdercentrum in Ter Apel gezeten alvorens hij op 21 augustus dit jaar is uitgewezen. Hashemy heeft in Dordrecht gezeten en is waarschijnlijk in de loop van 1996 uitgewezen. Schmitz heeft dinsdag op verzoek van de Kamer de door vluchtelingenorganisatie Prime aangeleverde namen gecontroleerd, zowel op haar eigen ministerie als bij Buitenlandse Zaken. Zij meldde de Kamer dat “die namen noch in het bestand van Justitie, noch in dat van Buitenlandse Zaken voorkomen”. Volgens de staatssecretaris was ook gezocht op aanverwante namen, maar ook die kwamen de ambtenaren “in de verste verte niet tegen”, aldus Schmitz. Een woordvoerder van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) meent dat er geen sprake is van misleiding door de staatssecretaris. “Toen wij hoorden dat er uitgewezen asielzoekers zouden zijn geëxecuteerd hebben wij met de toen voor handen zijnde spelling onze bestanden nagekeken. Bij Prime konden ze ons ook niet meer informatie geven dan wij via Trouw hoorden.” Achmed Pouri van Prime stelt echter dat hij vorige week al de juiste spelling van Mohamadi heeft doorgegeven aan de IND. “Alleen zijn voornaam klopte niet helemaal.”