Toezicht op grote belegger wordt scherper

ROTTERDAM, 7 NOV. De Verzekeringskamer, die toezicht houdt op verzekeraars en pensioenfondsen, gaat de controle op de beleggingen van 1.000 miljard gulden van deze financiële instellingen uitbreiden naar aanleiding van het grote beursschandaal.

Deze week werd een adjunct-directeur, tevens hoofd beleggingen, van het Philips Pensioenfonds (27 miljard gulden belegd vermogen) aangehouden op verdenking van onder meer fiscale fraude. “Het is niet bewezen dat hij het fonds schade heeft berokkend, maar het vertrouwen in de pensioenfondssector is geschaad en dat nemen wij heel ernstig”, aldus een woordvoerder van de Verzekeringskamer.

De Verzekeringskamer wil met de branche en de externe accountants van verzekeraars en pensioenfondsen afspraken maken dat hun beleggingsorganisatie jaarlijks wordt getoetst door de accountant. “Dat is een uitbreiding van de afspraken die wij in de vorm van een protocol al hebben met de verzekeringsmaatschappijen en die wij ook met de pensioenfondsen willen afsluiten”, zo zegt de woordvoerder.

Op basis van welke criteria de toets wordt uitgevoerd, moet in overleg met de betrokken organisaties nog worden vastgesteld.

De toezichthouder heeft gisteren naar aanleiding van de aanhouding van de medewerker van Philips Pensioenfonds de verzekeraars en de pensioenfondsen in een brief opgeroepen nog eens kritisch te kijken naar de procedures bij hun beleggingsbeleid, waaronder de controle op hun interne en externe vermogensbeheerders.

De Verzekeringskamer dringt in de brief tevens aan op invoering van een gedragscode voor bestuur en medewerkers om vermenging van financiële belangen te voorkomen. Hoeveel pensioenfondsen en verzekeraars zo'n regeling al hebben, kan de woordvoerder van de Verzekeringskamer niet zeggen. Philips Pensioenfonds had naar verluidt wel een beleggingsstatuut plus gedragscode.

De controle van de beleggingsorganisatie gaat niet zover dat ook de integriteit van handelen van de betrokken bestuurders en medewerkers wordt getoetst. Daarvoor ontbreekt nog het wettelijk kader, maar daar wordt op afzienbare termijn met staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken overleg over gevoerd. De Grave heeft deze uitbreiding eerder deze week al voorgesteld.

In navolging van de staatssecretaris wil ook Zalm een verscherping van de regels voor pensioenfondsbestuurders. “Voor bestuurders van banken en verzekeraars bestaat allang een toetsing. Het ligt voor de hand om dat ook in te voeren voor pensioenfondsen”, zei hij vanochtend bij de Dag van het Aandeel. “Het doel is een degelijke en integere financiële secor en het uitroeien van praktijken die individuen illegaal verrijken ten laste van een anonieme massa beleggers en belastingbetalers”, zei Zalm. Het kabinet-Kok is al langer bezig met het maken van een “röntgen-foto” van de financiële sector.