Tekening op oude steen stelt tent voor

ROTTERDAM, 7 NOV. De oudste tekening van Nederland stelt een tent voor. Dat is de conclusie van Leo Verhart, conservator prehistorie van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Zijn onderzoeksteam vond in september de 12.000 jaar oude klopsteen, waarin een driehoekje met dwarsstrepen gekrast staat, in een jagerskamp uit de steentijd in een akker bij het Limburgse St. Odiliënberg.

Van de steen uit St. Odiliënberg is slechts de helft teruggevonden. NRC Handelsblad organiseerde op de Kinderpagina een prijsvraag voor kinderen, om de tekening af te maken. Een recordaantal van ruim 2.000 tekeningen werd opgestuurd. Ook veel kinderen zagen een tent in de driehoek. Vanaf woensdag 12 november zullen alle tekeningen worden tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar ook de steen is te zien, tot 30 november.

De dwarsstreepjes op het driehoekje maken het onwaarschijnlijk dat het de vrouwelijke schaamstreek voorstelt, een gebruikelijke interpretatie van 'losse' prehistorische driehoeken. De arcering lijkt wel op die op het schaamlapje van de 3.000 jaar jongere 'Venus van Geldrop', die tot voor kort de oudst bekende Nederlandse tekening was, maar Verhart acht het niet erg waarschijnlijk dat zo'n kledingstuk los zou worden afgebeeld. Omdat de arcering ook lijkt op de horizontale banen van een wigwam-achtige tent van berkenbast kiest Verhart voor de tent als meest waarschijnlijk duiding van de tekening.

    • Hendrik Spiering