Tactische diplomatie voor Duisenberg

DEN HAAG, 7 NOV. Nederland zal in de strijd die is ontbrand rond de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (ECB) “zo tactisch mogelijk” opereren. Maar de rondborstig verontwaardigde reactie van minister Zalm (Financiën) op het vooruitschuiven door Frankrijk van een eigen kandidaat, Trichet, was ook “nuttig” geweest.

Dat zei minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gisteren in de Tweede Kamer. Diverse Kamerfracties uitten kritiek op wat de “megafoondiplomatie” van Zalm werd genoemd. Zalm zei deze week dat er “een hard gevecht” zou komen over de benoeming. Nederland heeft Duisenberg, de voormalig president van de Nederlandsche Bank, gekandideerd.

Duisenberg heeft nu de leiding bij het Europees Monetair Instituut (EMI), de voorloper van de ECB. Hij was tot nog toe de enige kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank, die over twee jaar van start gaat; Duisenbergs kandidatuur werd gesteund door alle landen van de EU op Frankrijk na. Dat land heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat deze kandidatuur geen uitgemaakte zaak was.

Het Tweede-Kamerlid Verhagen (CDA) waarschuwde dat uitspraken als die van Zalm kunnen leiden tot een prestige-gevecht tussen Nederland en Frankrijk. Dit zou een terugtrekking van de Franse kandidaat alleen maar “bemoeilijken”, aldus Verhagen. PvdA en D66 sloten zich daarbij aan. Het Kamerlid Van den Bos (D66) stelde dat “een subtiele aanpak” wellicht meer zou opleveren.

Van Mierlo betoogde dat zo'n eerste reactie nodig is om “niet de indruk te wekken dat je zoiets accepteert”. “Dat moet je hardop zeggen.” Maar van nu af aan zal, aldus Van Mierlo, de stille diplomatie de overhand krijgen.

Van Mierlo liet blijken dat het nog moeilijk kan worden om Duisenberg benoemd te krijgen. “Het zal ons niet in de schoot vallen.” Volgens de minister was steeds duidelijk dat Frankrijk een voorbehoud had gemaakt bij Duisenbergs benoeming. Maar “niet was bekend” dat het land een eigen kandidaat naar voren zou schuiven.