Strengere grens tv-geweld

DEN HAAG, 7 NOV. Minister Sorgdrager (Justitie) wil een kritischer beoordeling van geweld in de media. Ze zal daarom op korte termijn samen met het ministerie van VWS de beoordeling van de leeftijdsgrenzen voor gewelddadige films opnieuw onderzoeken. De minister wil ook met omroeporganisaties en de producenten van videospellen tot gedragsregels komen.

Sorgdrager zei dit gisteravond tijdens de behandeling van de begroting van Justitie. De toename van geweld in de samenleving baart de minister en de Kamerleden grote zorgen; allen spraken over de dood van de Fries Meindert Tjoelker. Deze werd na een avondje stappen in Leeuwarden doodgeschopt.

“Geweld is een graadmeter voor de toestand van de samenleving. Het economisch succes van Nederland is blijkbaar geen garantie voor een vreedzame samenleving”, aldus Sorgdrager. Ze omarmde een plan van de GPV om een platform tegen geweld op te richten. Zo'n platform moet lokale initiatieven ter voorkoming en bestrijding van geweld coördineren. Tijdens de behandeling van de begroting pleitte D66 voor lokale commissies die het geweld op straat moeten beteugelen. Hierin moeten vertegenwoordigers van horeca, politie, bewoners en slachtoffers zitten. De VVD stelde voor een meldpunt voor huiselijk geweld op te zetten.

Sorgdrager hekelde het geweld op televisie. “Eerst zie ik een hele gewelddadige film en een half uur later zie ik een praatprogramma met diepbedroefde slachtoffers. Dat vind ik niet te rijmen.”

Volgens het Tweede-Kamerlid Koekkoek (CDA) moet repressief worden opgetreden tegen gewelddadige en seksistische uitzendingen. “Een klimaat waarin alles moet kunnen, deugt niet.”

Het oordeel van de regeringsfracties over de veelgeplaagde D66-minister was voldoende. “Gematigd positief”, aldus Tweede-Kamerlid O. Vos (VVD).

Het CDA hekelde daarentegen de vele incidenten: de 'gouden handdruk' voor Van Randwijck, het niet tijdig melden van ontwerp-wetten en regels in Brussel (Securitel-affaire) en het besluit om de Surinaamse legerleider Bouterse niet te arresteren.