Ritzen zegt contract met USZO toch niet op

DEN HAAG, 7 NOV. Minister Ritzen (Onderwijs) komt terug op zijn besluit om het contract met de uitkeringsorganisatie van sociale verzekeringen USZO voor onderwijspersoneel op te zeggen. De bewindsman geeft USZO een laatste kans om de organisatie op orde te krijgen.

Vanmiddag werd een contract ondertekend waarin een termijn gesteld wordt waarbinnen de USZO die namens het ministerie onder meer wachtgelden uitkeert aan werkloze onderwijzers, weer behoorlijk moet functioneren. Voldoet de organisatie volgend voorjaar niet aan de gestelde eisen, dan kan de minister alsnog besluiten een andere uitvoeringsorganisatie in de arm te nemen.

Volgens Ritzen maakt de USZO te veel fouten, zoals het te laat of helemaal niet uitkeren van wachtgelden, of een te hoog of te laag bedrag. Hij zei in mei dat hij “de meest ontevreden klant” is van de organisatie. Ritzen kondigde aan het contract met de organisatie op te zeggen en op zoek te gaan naar een andere uitvoerder.

PvdA, VVD en CDA stelden toen voor de USZO nog een half jaar de tijd te geven om de problemen op te lossen. De fracties waren er van overtuigd dat de problemen ten dele het gevolg zijn van wanprestatie bij de organisatie zelf. Vooral steeds veranderend onderwijsbeleid zou de USZO in problemen brengen.

In september is door een onafhankelijk bureau bepaald welke belemmeringen er nu voor de USZO zijn om direct aan de eisen te voldoen. Aan de hand daarvan is een termijn vastgesteld waarbinnen de organisatie weer behoorlijk werk moet kunnen leveren voor het ministerie. Het contract tussen USZO en het ministerie dat tot 2001 loopt, mag bij 'wanprestatie' alsnog worden opengebroken, zo liet de minister in mei weten.

Deze zomer zijn een aantal 'prestatienormen' voor de USZO opgesteld. Deze gaan onder meer over de snelheid en juistheid van beslissingen en betalingen, het verwerken van neveninkomsten en het aanspreken van uitkeringsgerechtigden op sollicitatiegedrag.