Ramsj

G.W.B. Borrie: F.M. Wibaut: mens en magistraat. Paperback, Staatsuitgeverij 1987, van ƒ 45,- voor ƒ 9,95. De Slegte.

Ongewijzigde herdruk van een proefschrift uit 1968 over de vooraanstaande en veelzijdige politicus F.M. Wibaut (1859-1936). Toegevoegd is een voorwoord door Ed. van Thijn, indertijd burgemeester van Amsterdam. Borrie volgt het leven van de grote socialist van wieg tot graf. Het boek besluit met enorm notenapparaat en enkele foto's.

    • Ewoud Sanders