Ramsj

Tacitus: Jaarboeken. Gebonden, Ambo 1990, van ƒ 85,00 voor ƒ 29,95. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam.

Tacitus staat te boek als de meest individuele en kernachtige geschiedschrijver van de Romeinen. In zijn 'Annales' (Jaarboeken) behandelde hij het tijdvak van 14 tot 68 na Chr., de tijd van de keizers Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. Andere delen zijn helaas verloren gegaan. Een en ander is vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. J.W. Meijer. Stijlvol uitgegeven en indertijd lovend ontvangen. Vijfde druk.

    • Ewoud Sanders