PROCES 3

Een rechtbank in Parijs heeft de Fransman Jacques Charrier wegens schending van de privacy veroordeeld tot een schadevergoeding van 17.000 gulden aan zijn ex-vrouw Brigitte Bardot. De eis van Bardot, ex-filmster en tegenwoordig vooral actief als dierenvriendin, om Ma response à BB, het boek van Charrier over hun driejarige huwelijk te verbieden, wees de rechter af. In het boek publiceerde Charrier hartstochtelijke brieven van Bardot aan hem. Ook staan er grafieken van hun liefdesleven in.

Eerder had een Franse rechter bepaald dat Bardot een schadevergoeding van 80.000 gulden moest betalen aan Charrier en haar zoon Nicolas Charrier. Bardot had volgens de rechter hun privacy geschonden door haar ex-man in haar boek Initiales BB als heetgebakerde zware drinker met losse handen te omschrijven en haar zoon in foetale staat een 'tumor' te noemen.