Pas verschenen; Fictie

Pierre H. Dubois: Over de grens van de tijd. Nijgh & Van Ditmar, 360 blz. ƒ 49,90

Essays over Allard Pierson, J.C. Bloem, Raymond Brulez en anderen die van grote invloed zijn geweest op het schrijverschap van Pierre H. Dubois. Voor zijn beschouwingen putte hij veelal uit zijn persoonlijk correspondentie-archief. De essays verschenen voor een deel eerder in literaire tijdschriften of zijn een bewerking van een voordracht.