Luchtvaart wil meer armslag op Schiphol

ROTTERDAM, 7 NOV. De luchtvaartmaatschappijen KLM, Martinair, Transavia en Air Holland dringen er bij minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) op aan het gisteren gepresenteerde gebruiksplan 1998 van Schiphol niet goed te keuren. Zij wensen een vorm van gedoogbeleid, zodat de komende jaren toch meer groei van het luchtverkeer mogelijk is.

Volgens het gebruiksplan zouden de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet alleen in hun groei worden beperkt, maar bovendien in de zomer en het najaar van 1998 in totaal 7.400 vluchten minder kunnen uitvoeren dan in dezelfde periode van dit jaar. Binnen de geluidsnormen kan Schiphol volgend jaar 360.000 vluchten onderbrengen, maar alle luchtvaartmaatschappijen bij elkaar willen er 400.000 uitvoeren.

Volgens president-directeur H. Smits van Schiphol is er met dit plan sprake van een 'onbalans' tussen milieu en economie. Het aantal ernstig gehinderde woningen blijft ruim binnen de norm, maar toch moeten veel aangevraagde vluchten worden geweigerd. Dat komt doordat in de wet niet alleen een maximum aantal woningen wordt genoemd, maar ook een gebied wordt beschreven waarin die liggen. Bij meer vluchten komt er te veel lawaai buiten dat gebied.

De milieu-organisaties noemen het gebruiksplan in een reactie “winst voor de leefbaarheid en het milieu”. Wel bekritiseren ze de luchthaven, omdat die onnodig pijnlijke maatregelen zou voorstellen voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De druk die zij naar aanleiding van die maatregelen uitoefenen om de geluidsnormen te versoepelen - bijvoorbeeld om alleen nog te kijken naar het aantal gehinderde woningen en niet meer naar waar ze staan - achten de milieu-organisaties onaanvaardbaar.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vakbond voor cabinepersoneel VNC en de Amsterdamse Kamer van Koophandel vrezen dat de beperking van de groei die het gebruiksplan met zich brengt negatieve gevolgen heeft voor het investeringsklimaat en de werkgelegenheid. Ook vrezen ze voor de concurrentiepositie van de Nederlandse maatschappijen.