Huang Yong Ping

Uw kunstredacteur Hans den Hartog Jager maakt in zijn bespreking van de expositie van Huang Yong Ping in De Appel (CS, 31 oktober) een fout waaruit blijkt dat een deel van de recente kunstgeschiedenis aan hem voorbij is gegaan. Over de installatie Devons-nous encore construire une grande cathédrale? zegt hij dat die zou bestaan uit onder meer 'een foto van een diner aan het einde van de jaren zestig' met daarop Joseph Beuys en Jannis Kounellis.

De betreffende foto is echter genomen in 1985. Wat we erop zien is een moment uit een besloten gesprek dat onder leiding van Jean-Christophe Ammann in Basel plaatsvond, en waaraan behalve Beuys en Kounellis, ook Anselm Kiefer en Enzo Cucchi deelnamen. Op de bijeenkomst stond niets minder ter discussie dan het lot van de kunst in Europa. Kounellis deed het voorstel om een nieuwe kathedraal te bouwen, die door zijn constructie en zijn visuele taal een herkenningspunt in de cultuur zou vormen, en een soort richtsnoer voor het menselijk handelen zou aanreiken. Zie ook: Ein Gespräch/Una Discussione (Parkett Verlag, Zürich, 1986), een bundel waarin deze gesprekken zijn opgenomen. Huang Yong Ping verandert in de titel van zijn werk de stelling van Kounellis in een vraag, maar brengt zijn twijfel pas echt tot uitdrukking in de beeldende vorm van zijn installatie. Misschien dat hij, toen hij zich zo'n tien jaar geleden in Parijs vestigde, en op de hoogte raakte van het even daarvoor gehouden gesprek, vooral verbaasd was door de pretenties die erin naar voren werden gebracht.

    • Mark Kremer