Heroïneproef in Rotterdam en Amsterdam

AMSTERDAM, 7 NOV. Rotterdam en Amsterdam zullen vanaf 1 mei volgend jaar beginnen met het experiment waarbij zware drugsverslaafden gratis heroïne verstrekt zullen krijgen. Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) vandaag besloten.

De minister volgt hiermee het advies van de Centrale Commisie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) die heeft gekozen voor het onderbrengen van het experiment in twee steden, omdat zij graag in verschillende gemeenten ervaringen wil opdoen. Rotterdam en Amsterdam zullen elk, naast methadon, aan 25 drugsverslaafden heroïne verstrekken. Twee controlegroepen van elk zestig à zeventig patiënten krijgen alleen methadon verstrekt.

Dit experiment met vijftig verslaafden moet duidelijk maken of vrije heroïneverstrekking aan zwaar verslaafden leidt tot onvoorziene en ongewenste neveneffecten op het gebied van de openbare orde, de beheersbaarheid en de veiligheid. De Tweede Kamer zal dan na afloop van dit experiment beoordelen of het kan worden voortgezet met 750 verslaafden. De Tweede Kamer had om zo'n 'verkennend' experiment gevraagd. Met het experiment met vrije heroïneverstrekking bij 750 verslaafden wil Borst nagaan of dit een gunstig effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op het sociaal functioneren van de drugsverslaafde.

De CCBH heeft gekozen voor Amsterdam en Rotterdam omdat deze steden vanaf 1 maart kunnen beschikken over een locatie voor het experiment, voldoende deskundig personeel hebben en goede afspraken hebben gemaakt met politie en justitie. De beide gemeenten hebben bovendien de politieke besluitvorming over dit onderwerp al afgerond.

Het experiment met de 50 drugsverslaafden duurt drie maanden. De steden zullen omstreeks 1 maart met de selectie van patiënten beginnen. Vanaf 1 mei zal dan worden begonnen met de heroïne-verstrekking. De deelnemers aan het experiment worden uit bestaande methadonprogramma's gerecruteerd. Amsterdam zou graag eerder met de proef beginnen, zodat dit kabinet nog kan besluiten over een voortzetting van het experiment. Voor de volgende fase van het experiment komen ook Den Haag, Groningen, Heerlen/Maastricht en Utrecht in aanmerking.