Gemeenten vrezen overlast vliegveld

ROTTERDAM, 7 NOV. De kleine gemeenten die grenzen aan Eindhoven Airport hebben gisteren verontrust gereageerd op het plan van staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) om de beperking die geldt voor zware vliegtuigen op te heffen.

Volgens eerder gemaakte afspraken mogen op de regionale luchthaven jaarlijks niet meer dan 132 zware vliegtuigen landen en starten. Dat aantal is de afgelopen anderhalf jaar fors overschreden. Omwonenden van Eindhoven Airport besloten vorige maand naar de rechter te stappen nadat was gebleken dat meer zware vliegtuigen zijn geland dan is toegestaan. Dat is volgens de omwonenden in strijd met de luchtvaartwet en de overeenkomst die de luchthaven elf jaar geleden heeft gesloten met vier buurgemeenten.

Eindhoven Airport is medegebruiker van de militaire vliegbasis Eindhoven. De luchthaven heeft onlangs aan Gmelich Meijling gevraagd de beperking op te heffen. De staatssecretaris is bereid dat verzoek te honoreren. Volgens hem hield de beperkingsmaatregel verband met de staat waarin de landingsbaan verkeerde. Na een renovatie is de landingsbaan onbeperkt geschikt voor alle soorten vliegtuigen.

De gemeente Veldhoven daarentegen wijst op de geluidsnormen die in diezelfde maatregel zijn vastgesteld. De raad van deze gemeente vindt dan ook dat de staatssecretaris moet vasthouden aan maximaal 132 zware vliegtuigen per jaar. Worden dat er toch meer, dan moet het aantal andere vliegtuigen evenredig verminderen, zodat de geluidsnorm niet wordt overschreden. Ook buurgemeente Best stelt als voorwaarde dat de totale lawaaibelasting binnen de eerder gestelde grenzen blijft.

Gisteren maakte Eindhoven Airport bekend dat het aantal passagiers in de eerste negen maanden van 1997 met 6,5 procent is toegenomen tot bijna 205.500. Die stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de grotere belangstelling voor vakantiecharters. Die worden voornamelijk uitgevoerd met zware vliegtuigen.