Fischer wil verbod meel van zieke dieren

BRUSSEL, 7 NOV. Europees landbouwcommissaris Fischler wil dat er snel een eind komt aan het verwerken van kadavers van zieke dieren in beendermeel, dat vervolgens weer als veevoeder dient. Hij werkt aan een voorstel tot zo'n verbod dat zich niet alleen uitstrekt tot landbouwhuisdieren die zijn afgemaakt, maar ook tot dieren die dood zijn aangetroffen.

Op die manier moet de verspreiding van dierziekten verder worden teruggedrongen. Frankrijk en Engeland kennen zo'n verbod al in verband met de gekke koeienziekte. Het vermalen van alle kadavers dient overigens sinds begin dit jaar te gebeuren na verhitting tot een temperatuur van minimaal 133 graden. Tien Europese lidstaten, waaronder Duitsland en Spanje hebben deze Europese richtlijn overigens nog niet in de praktijk gebracht. In Nederland wordt een deel van de geruimde varkens in verband van de varkenspest, verwerkt tot diermeel. De Europese Commissie kan geen gegevens tonen over het aantal zieke dieren dat jaarlijks wordt vermalen. Deze gegevens verschillen volgens een woordvoerder van de commissie ook sterk per EU-lidstaat.