F.B.M. Sanders

De algemene ledenvergadering van de Orde van Medisch Specialisten heeft F.B.M. Sanders, radiodiagnost in het Utrechtse Diakonessenziekenhuis, gekozen tot voorzitter. Sanders volgt prof dr. J.H. Kingma op. Sanders (39), geboren in Helmond, studeerde geneeskunde in Utrecht.