Duits Hof wil nieuw proces Scientology

BONN, 7 NOV. Het hoogste administratieve gerechtshof in Berlijn, het Bundesverwaltungsgericht, heeft zich gisteren niet gewaagd aan een uitspraak over de status van de in Duitsland omstreden Scientology-organisatie. Het Berlijnse hof verwees de Scientology-zaak terug naar het administratieve hof in Mannheim, dat moet zien te bewijzen of de sekte een economische organisatie is.

Elf jaar geleden werd in de deelstaat Baden-Württemberg de vergunning ingetrokken van de vereniging 'Scientology Neue Brücke' uit Stuttgart. Scientology was volgens de autoriteiten geen 'vereniging' die zich met religie bezighield. De vereniging zou een economische op winst beluste organisatie zijn, die boeken en cursussen aanbiedt en als zodanig belasting dient te betalen.

De oprichters van Scientology in Stuttgart lieten het er niet bij zitten en stapten naar de rechter. De vereniging zou wel degelijk een religieuze organisatie zijn en beroept zich op de vrijheid van godsdienst in de grondwet.

Het administratieve hof in Mannheim verwierp de maatregel van Baden-Württemberg tegen Scientology. De deelstaat Baden-Württemberg had onvoldoende bewijzen op tafel gelegd voor haar beschuldiging.

Het hoogste hof in Berlijn heeft de zaak nu terugverwezen naar Mannheim, dat aan de hand van een uitgebreide definitie van het Bundesverwaltungsgericht alsnog moet aantonen of Scientology nu een bedrijf is of niet. Scientology Neue Brücke zou in de jaren tachtig tegen betaling managementcursussen hebben georganiseerd, voor leden en niet-leden.

Het juridische getouwtrek om de status van Scientology heeft alles te maken met de opwinding die in Duitsland al jaren bestaat over deze Amerikaanse organisatie. Vorig jaar gingen er in sommige deelstaten stemmen op Scientology te verbieden, omdat de organisatie onder valse voorwendselen, met dwang en chantage zou proberen mensen te lokken. Tot nog toe heeft justitie niet kunnen bewijzen dat Scientology zich aan criminele activiteiten schuldig maakt. Wel wordt de organisatie sinds kort door de binnenlandse veiligheidsdienst 'geobserveerd'.

    • Michèle de Waard