Telefonische verkoop

In de krant 1 november lees ik dat consumenten niet meer gebeld zullen worden voor telefonische verkooppraatjes als zij bij de DSMA opgeven dat zij niet zo benaderd wensen te worden.

Helaas is dit niet mijn ervaring. Ruim 3 maanden nadat ik dit had gemeld bij de DSMA werd ik nog gebeld voor verkooppraatjes van het Gelders Dagblad (Wegener) en het Algemeen Dagblad. Op klachten hierover reageerde de DSMA niet. Nadat ik dit gemeld had bij de Consumentenbond, kreeg ik het bericht dat mijn brieven bij hen zijn zoekgeraakt. Dus heb ik ze kopieën gestuurd. Daarop schrijft DSMA dat zij de zaak zullen uitzoeken en mij hierover berichten. Na een maand heb ik dit bericht nog niet ontvangen.

Op deze wijze laat DSMA zien dat bestrijding van de aantasting van de privacy door telemarketingbedrijven niet overgelaten kan worden aan zelfregulering van het bedrijfsleven. Hiervoor is een wettelijke regeling noodzakelijk. Zolang deze regeling niet bestaat kunnen consumenten de ernstige hinder die deze bedrijven veroorzaken, verminderen door geen zaken meer te doen met een bedrijf dat hen heeft lastiggevallen met telefonische verkoop.

    • A.W. van den Ban