Shell ziet winst derde kwartaal 5 procent dalen

ROTTERDAM, 6 NOV. De Koninklijke/ Shell Groep heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 1,268 miljard pond sterling (4,193 miljard gulden) behaald, 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Exclusief voorraadeffecten en bijzondere posten steeg de winst met 5 procent tot 1,173 miljard pond (3,84 miljard gulden). Dit laatste cijfer geeft het beste beeld van de bedrijfsresultaten. Om 12.30 was de koers van de 'Koninklijke' op de Amsterdamse beurs met 1,90 gulden gedaald tot 103,10 gulden.

De resultaten van Shell in sterling zijn fors gedrukt door de waardestijging van het pond ten opzichte van een jaar geleden: 25 procent tegen de belangrijkste Europese valuta en 5 procent ten opzichte van de dollar.

Over de eerste negen maanden van dit jaar boekte het concern in zowel sterling als dollars voor het tweede achtereenvolgende jaar een recordwinst als de voorraadeffecten en bijzondere posten niet worden meegerekend.

Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen in de 12 maanden eindigend op 30 september steeg met een half procent tot 11,5 procent, nog net een half procent beneden de doelstelling van de directie. De omzet van het olieconcern daalde in het derde kwartaal met 6 procent tot 19,118 miljard pond en in de eerste negen maanden met 2 procent tot 58,989 miljard pond.

Het aandeel van de 'Koninklijke', de Nederlandse holdingmaatschappij in het resultaat van de Shell Groep gerekend in guldens per aandeel steeg in het derde kwartaal met 21 procent en in de eerste negen maanden met 9 procent.

Dankzij kostenbesparingen bleef het kwartaalresultaat bij exploratie en productie van olie en gas praktisch op hetzelfde niveau als vorig jaar, ondanks gedaalde olieprijzen. Bij raffinage en verkoop trad een winststijging van 7 procent op, maar door forse voorraadverliezen daalde het resultaat per saldo met 8 procent in het derde kwartaal.

Zowel de verwerking van ruwe olie als de afzet van brandstoffen steeg fors: respectievelijk met 7 en 8 procent. In de sector chemie werden de verbeterde resultaten in Europa en het Verre Oosten meer dan tenietgedaan door grote dalingen in de Verenigde Staten.

Dat resulteerde per saldo in een daling met 24 procent in het derde kwartaal en met 8 procent over de eerste negen maanden. Shell had in de VS last van dalende marges en een explosie in een olefinenfabriek.

De kasstroom van het Shell-concern steeg in het derde kwartaal met 1,8 miljard pond sterling tot 3,8 miljard, hoofdzakelijk door de verkoop van kortlopende effecten. Die extra middelen waren nodig om het belang in het nieuwe chemiebedrijf Montell dat Shell nog niet in eigendom had, over te nemen.

Per 30 september bedroegen de liquide middelen en effecten 6,6 miljard pond, tegen leningen tot een totaal van 7,1 miljard pond. De verhouding leningen tot geïnvesteerd vermogen was 15 procent.