Schrijvers in opspraak door rol in oorlog

RIJSWIJK, 6 NOV. Na de banken zijn nu ook de schrijvers in Zwitserland in opspraak geraakt door hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Zwitserse Schrijversbond SSE gedroeg zich als een verlengstuk van de politie, door te bepalen of gevluchte schrijvers moesten worden toegelaten. Op een conferentie in Zürich bood voorzitster Edith Gloor op persoonlijke titel haar excuses aan voor het verklikkerswerk van de SSE.

De SSE adviseerde de federale politie of buitenlandse auteurs “voldoende morele en literaire kwaliteiten” hadden om asiel te krijgen. De toenmalige SSE-president Felix Moeschlin had hiervoor criteria vastgesteld. “Kleine kopijzeikers en andere gelegenheidsschrijvers”, kwamen volgens hem niet in aanmerking voor asiel. De selectie begon al in het voorjaar van 1933, kort nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen. Van de meer dan honderd auteurs die de bond beoordeelde, kregen er 47 asiel. Tijdens hun verblijf in Zwitserland mochten ze hun beroep niet uitoefenen. (ANP)