Romeinse mijlpalen ontdekt bij Den Haag

DEN HAAG, 6 NOV. Bij archeologisch noodonderzoek in het Haagse uitbreidingsplan Wateringseveld zijn vier Romeinse mijlpalen ontdekt. De vondsten werden gedaan door de afdeling Archeologie van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag.

Drie van de zandstenen mijlpalen, die zich onder een dikke kleilaag bevonden, blijken bijzonder goed geconserveerd. De vierde ligt in brokstukken uiteen. Aanwezige sokkels doen vermoeden dat de palen inderdaad ook op de vindplaats hebben gestaan.

Uit wat nu van de inscripties leesbaar is - de mijlpalen liggen nog in de modder - kan worden opgemaakt dat ze van verschillende ouderdom zijn. Een paal moet zijn opgericht ten tijde van keizer Antoninus Pius, rond 140 na Christus. Een tweede waarschijnlijk tussen 219 en 222 tijdens het bewind van keizer Elagabalus. De derde paal stamt uit 250 na Christus en werd onder keizer Decius geplaatst. Mijlpalen stonden aan belangrijke wegen. Meestal werd er de afstand tot de dichtsbijzijnde grote nederzetting op vermeld en mogelijk is dat hier Forum Hadriani (bij Voorburg). In Nederland zijn eerder twee Romeinse mijlpalen gevonden: een bij Naaldwijk en een bij Rijswijk (ZH). Het toeval wil dat ook de Rijswijkse mijlpaal onder Decius is opgericht. De tekst op deze paal luidt: 'Het bestuursdistrict van de Cananefaten aan keizer Gaius Messius Quintus Trajanus Decius, de getrouwe, heilbrengende, onoverwinnelijke opperheerser, hogepriester, volkstribuun, voor de tweede maal consul, vader des vaderlands, proconsul. Vanaf Forum Hadriani (..) mijl.' De mijlpalen van het Wateringsveld stonden aan de Gantel, in de Romeinse tijd een belangrijke rivier. Daar zal dan ook de weg langs hebben gelopen, mogelijk onder het huidige wegdek van het Oosteinde (de verbinding tussen Wateringen en Rijswijk). Aan de Gantel is dit jaar al een aantal inheemse boerderijen en een klein grafveld uit de Romeinse tijd opgegraven. Het Wateringseveld is een uitbreidingsplan in het kader van de VINEX, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Die voorziet in de bouw van meer dan 650.000 woningen. Op zaterdag 8 november, tussen 10.00 en 16.00, is de opgraving aan het Oosteinde open voor bezoekers.

    • Theo Holleman