Omstreden herziening pensioenen Oostenrijk

WENEN, 6 NOV. De Oostenrijkse regering heeft gisteren onder hevig protest van de gezamenlijke oppositie de herziening van het pensioenstelsel voor ambtenaren in het parlement doorgedrukt.

De oppositie, bestaande uit de extreem-rechtse FPÖ, de liberale LIF en de Groenen, probeerde de stemming tegen te houden omdat zij minimaal 24 uur op een wetsvoorstel moet kunnen studeren voor er over wordt gedebatteerd. De fracties kregen echter pas bij het begin van de parlementaire behandeling een kopie van het voorstel - en iedere fractie niet meer dan één exemplaar.

Herziening van het pensioenstelsel is noodzakelijk omdat het onbetaalbaar dreigt te worden. Oostenrijkse ambtenaren krijgen drie keer zo veel pensioen als andere werknemers. De meeste Oostenrijkers steunden dan ook de aanvankelijk harde opstelling van de regering tegenover de ambtenaren. In juni noemde bondskanselier Viktor Klima de beoogde hervormingen nog “een mijlpaal op weg naar de modernisering van Oostenrijk”. Maar in de loop van de vijf maanden durende onderhandelingen met de ambtenaren zijn, mede door de nauwe banden van de regeringsfracties SPÖ en ÖVP met vakbonden en werkgeversorganisaties, veel concessies gedaan. De ambtenaren vinden in meerderheid dat het oude stelsel ongewijzigd had moeten blijven.

“SPÖ en ÖVP zijn in paniek geraakt”, aldus de Groene politicus Peter Pilz. “Regering en sociale partners zijn geen van beide tevreden met het resultaat. Dus moet de zaak zo snel mogelijk afgehandeld worden. De fractievoorzitters vrezen dat ze de ontevredenen binnen de eigen partij niet langer onder controle kunnen houden.”

Om de snelle behandeling van het nieuwe wetsvoorstel door te zetten, maakte de regering gebruik van de tweederde meerderheid die ze in het parlement heeft, waarmee ze directe behandeling kon afdwingen. De oppositie verweet de coalitie minachting van het parlement. Volgens FPÖ-kamerlid Herbert Haupt gebruikt de regering het parlement als stemmachine. De Groenen spraken van “schandelijke parlementaire omgangsvormen”. LIF-parlementariër Heide Schmidt zei dat de vakbonden het parlement in gijzeling namen. “Vakbonden en werkgevers hebben tot het laatste moment achter gesloten deuren met de regering onderhandeld en het parlement wordt nu voor een voldongen feit gesteld”, aldus Schmidt.

    • Karin Jusek