Kroaat: 'Moorden 1991 georganiseerd'

ZAGREB, 6 NOV. In de regio GospiEÉc, in Kroatië, zijn in de tweede helft van 1991 ten tijde van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog “op georganiseerde wijze” Kroatische Serviërs - burgers - geliquideerd.

Dat heeft een vroegere functionaris, Josip ManoliEÉc, gisteren gezegd in een vraaggesprek met het Kroatische blad Globus. Medio 1991, toen Kroatië de onafhankelijkheid uitriep en de Kroatische Serviërs en het Joegoslavische Volksleger een oorlog ontketenden, was ManoliEÉc chef van de toenmalige geheime politie, het 'bureau ter bescherming van de constitutionele orde'. Als zodanig was hij volgens Globus na president Tudjman de tweede of derde man van Kroatië. Hij bleef die functie tot 1993 bekleden en leidt nu een kleine oppositiepartij, de Onafhankelijke Kroatische Democraten (HND).

“Wat GospiEÉc betreft, dat was een van de plekken in Kroatië waar in 1991 massale misdaden zijn begaan tegen burgers. Ik moet onderstrepen dat de organisatie van die liquidaties en de mensen die ze hebben begaan zeer wel bekend waren”, aldus ManoliEÉc in het vraaggesprek. “Het klopt dat de president, ikzelf, de stafchef van het Kroatische leger, de chefs van de geheime diensten en ministers op de hoogte waren van de liquidaties in GospiEÉc.” ManoliEÉc voegde daaraan toe dat hij “niet werkelijk de macht had ze te verhinderen”.

De liquidaties werden in het kader van de 'etnische zuivering' van GospiEÉc en omstreken georganiseerd door plaatselijke Kroatische leiders en “veiligheidskrachten”, zo zei ManoliEÉc. President Tudjman had een plaatselijke commandant vervangen wegens zijn rol bij de massamoord op de Kroatische Serviërs, maar de man weigerde op te stappen.

De uitlatingen van ManoliEÉc lijken recente onthullingen in het Kroatische blad Feral Tribune over de massamoord op Kroatische Serviërs in GospiEÉc en omstreken te bevestigen. Die onthullingen werden gedaan door een direct betrokkene, Miro BajramoviEÉc, die vertelde persoonlijk 72 Kroatische Serviërs te hebben vermoord en die zei dat bevelen van liquidaties van boven kwamen. Hij noemde daarbij een aantal namen. De moorden, zo zei BajramoviEÉc, waren bedoeld om de streek etnisch te zuiveren van Serviërs. De slachtoffers werden in de meeste gevallen op gruwelijke wijze gemarteld voor ze werden vermoord.

De uitlatingen van BajramoviEÉc zijn formeel door de Kroatische regering tegengesproken. BajramoviEÉc en de journalisten van Feral Tribune die zijn verhaal optekenden zijn na de publicatie van het verhaal bedreigd en beschuldigd. (AFP)