Kabinet: wijziging wet Euro-pensioen

DEN HAAG, 6 NOV. Het kabinet wil de wet die een pensioen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement regelt, aanpassen. Dit blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Europarlementariër Dankert.

Thans hebben de Europarlementariërs een dubbele pensioenregeling. Ze hebben sinds 1979 recht op een Nederlands pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), omdat een goede pensioenregeling op Europees niveau uitbleef. Laten konden ze wel deelnemen aan een regeling van het Europees Parlement. In dat laatste geval betaalt het parlement tweederde van de premie.

In de brief aan Dankert, deken van de Nederlandse leden van het Europees parlement, nodigt het ministerie van Binnenlandse Zaken de Nederlandse leden uit “zo spoedig mogelijk” over de kwestie te overleggen. Vorige week sprak premier Kok met de Tweede Kamer over de dubbele pensioenen voor Europarlementariërs. In dat debat heeft Kok niet over de brief aan Dankert gerept. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken kon dat vanochtend niet verklaren. Hij wees erop dat minister Dijkstal niet bij het overleg was.

Het Tweede-Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) maakte zich gisteren boos. “Waarom is er geen melding gemaakt van de brief in het debat met de minister-president en de staatssecretaris van Financiën?” Rosenmöller vreest dat een wijziging van de Nederlandse wet ertoe kan leiden dat de Nederlandse Europarlementariërs niet langer via het ABP zijn verzekerd. “Ze zouden dus gestimuleerd moeten worden om van die gewraakte, riante pensioenregeling in Europa gebruik te maken.”

Europarlementariër Dankert wilde vanochtend geen reactie geven. Hij wacht het gesprek met Binnenlandse Zaken eerst af.