INSTITUTEN

In Nederland opereert een aantal wetenschappelijke instituten op het gebied van de ruimtevaart en ruimte-onderzoek. Een deel van hun activiteiten zijn via Internet te volgen.

ESTEC Het European Space Research & Technology Centre staat in Noordwijk en is de grootste vestiging van de ESA, het European Space Agency dat voor samenwerking tussen diverse Europese landen zorgt. www.estec.esa.nl/

NIVR Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart. Gevestigd in Delft. Stichting die de overheid adviseert en voor het bedrijfsleven als intermediair fungeert. www.satserv.nl/NIVR/

NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, met vestigingen in Amsterdam en de Noordoostpolder. Instelling voor onderzoek en assistentie aan bedrijven en organisaties. www.nlr.nl

SRON Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland, met vestigingen in Groningen en Utrecht. Coördineert het wetenschappelijk ruimte-onderzoek in Nederland, ontwerpt en bouwt meetinstrumenten. www.sron.ruu.nl/

TNO De Technisch Physische Dienst van TNO (TNO-TPD) is binnen dit onderzoeksinstituut het meest actief op het gebied van de ruimtevaart. www.tno.nl/instit/tpd/index.html

TUD De Technische Universiteit Delft heeft een faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, de enige in Nederland. www.bu.tudelft.nl/

ONDERWIJS

Voor het basisonderwijs is via Internet een website over ruimtevaart opgezet: www.owg.nl/project/ruimte