Duisenberg/Trichet

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Er zijn verrassingen die - wanneer de eerste schrik voorbij is - gemakkelijk verklaard kunnen worden. De voordracht van de Franse bankpresident Trichet voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank past in de categorie 'achteraf te voorzien': aangezien de Fransen de strijd om de eerste man van de gemeenschappelijke bank niet hebben opgegeven komen zij met een eigen kandidaat waartegen uit het oogpunt van de Duitse stabiliteitsfilosofie moeilijk wat valt in te brengen. [...]

Het gaat hier niet alleen om de kandidatuur van de Franse bankpresident tegen de president van het Europees Monetair Instituut, de Nederlander Duisenberg. Het gaat om de machtsverdeling in de toekomstige Europese Unie met één munteenheid. [...] De indruk moet vermeden worden dat Frankrijk en Duitsland de invoering van de euro willen gebruiken om - nu de Britten er zelf voor hebben gekozen zich afzijdig te houden - de macht in Europa te verdelen.