Duisenberg/Trichet

LE MONDE

Wat er ook speelt, de officiële kandidatuur van Jean-Claude Trichet voor het presidentschap van de Centrale Europese Bank moet worden begroet en ondersteund. Het herinnert eraan dat Europa allereerst een politiek project is, en dat de euro geen constructie is die door valutahandelaren of enkele centrale bankiers is ontworpen, maar door de politieke leiders die zijn gekozen door hun volk. [...] Het Franse initiatief is niet ongeoorloofd. De Fransen hebben laten zien grote internationale monetaire organisaties het hoofd te kunnen bieden. Men herinnert in Parijs terecht aan de stilzwijgende afspraak tussen Mitterrand en Kohl, die, naar men zegt, de zetel van de bank tegen het presidentschap zouden hebben uitgeruild.

[...] De kandidatuur van Trichet zal zeker talrijke vijandelijke reacties uitlokken in de Europese hoofdsteden. Velen zullen voor een kandidaat uit een van de kleine landen pleiten. [...] Maar door het Franse presidentschap op de agenda te zetten, maakt Frankrijk voor politici uit heel Europa weer een keus mogelijk, die anders verloren zou gaan. De keuze voor een bankpresident is een zaak van regeringsleiders en staatshoofden, maar de centrale bankiers hebben deze bij de voorbereidingen naar zichzelf toe willen trekken. Ze hadden ook al een kandidaat, de Nederlander Wim Duisenberg. Daarbij vergaten ze dat de keuze een politieke beslissing is. Kanselier Kohl zou voor dit argument niet ongevoelig moeten zijn.