'Belg moet weg bij Europees Hof'

BRUSSEL, 6 NOV. Het Europees Parlement vindt dat de Belgische oud-minister van Justitie Melchior Wathelet moet opstappen als rechter bij het Europese Hof van Justitie. Met een meerderheid van 246 tegen 122 stemmen keurden de Europarlementariërs vanmorgen een voorstel daartoe goed.

De Europarlementariërs houden Wathelet “politiek en moreel verantwoordelijk” voor de “verwoestende gevolgen” van de vervroegde vrijlating in 1992 van Marc Dutroux, die nu opnieuw vast zit op verdenking van misbruik van en moord op kinderen. Het Europees Parlement heeft formeel niets te zeggen over de benoeming van Europese rechters.

De christen-democratische fractie wilde eigenlijk niet verder gaan dan de Waalse partijgenoot Wathelet op te roepen zijn verantwoordelijkheid te nemen “in het belang van de integriteit en de onafhankelijkheid van het Europese Hof van Justitie”. Het aftreden vragen van Wathelet zou volgens hen een schending betekenen van de scheiding der machten. Maar hun amendement werd verworpen. Ook andere parlementariërs, zoals Jan Kees Wiebenga (VVD), vinden dat het parlement geen veroordeling moet uitspreken in een zaak waarvoor het niet bevoegd is.

Vorige maand kwam de commissie openbare vrijheden van het Europees parlement al tot de conclusie dat Wathelet verantwoordelijk is voor de gebrekkige begeleiding van Dutroux na zijn vervroegde vrijlating en dat hij het niet verdient om een topfunctie in een Europese instelling te bekleden. De Europarlementariërs, die gisteren debatteerden over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en sekstoerisme, waren vooral verontwaardigd dat Wathelet nooit in het openbaar zijn besluit tot vervroegde vrijlating van Dutroux heeft betreurd. “Hij heeft het niet verdiend voor het hof te mogen werken”, zei de Duitse rapporteur Martin Schultz.

De parlementaire 'commissie-Dutroux', die het onderzoek naar verdwenen kinderen doorlichtte, kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat de verantwoordelijkheid van Wathelet “in aanmerking te nemen valt”. Toch werd Wathelet opnieuw voorgedragen als Europees rechter. Volgens de Belgische premier Jean-Luc Dehaene was de ex-bewindsman al voldoende gestraft, doordat zijn naam in het rapport van de 'commissie Dutroux' was genoemd. De Waalse christen-democraten van de PSC dreigden met een regeringscrisis als Wathelet gedwongen werd op te stappen. Vorige maand werd hij opnieuw benoemd.

Wathelet, van 1988 tot 1995 Belgisch minister van Justitie, werd in september 1995 benoemd tot Europees rechter. De benoeming van een politicus op de post van rechter was in België omstreden. Wathelets naam is in verscheidene schandalen gevallen, onder meer in een affaire rond illegale afvaldumping en eerder in de Dassault-omkoopzaak.