Akkoord in truckstaking 'binnen bereik'

PARIJS, 6 NOV. De Franse vrachtwagenstaking duurt voort, ondanks een duidelijke verbetering van toon in de onderhandelingen. De belangrijkste transportvakbond acht opheffing van de nu nog ruim 150 wegblokkades mogelijk “als de werkgevers nog een beetje hun best doen”.

Minister van Transport Jean-Claude Gayssot zei vanmorgen dat een akkoord “binnen bereik” was. Hij zegde nogmaals toe dat de regering al haar beloftes zal uitvoeren. Dinsdag heeft premier Jospin dat in het parlement ook al gezegd en gesuggereerd dat de regering-Juppé dat niet heeft gedaan met haar toezegging in het vrachtwagenconflict van precies een jaar geleden.

De werkgevers in het wegvervoer hebben nu unaniem ingestemd met een loon van 10.000 francs (3.300 gulden) voor 200 uur werk per maand met ingang van het jaar 2000. Veel chauffeurs zitten nu op zes- à zevenduizend francs. Ook is een directe loonstijging met ongeveer zes procent toegezegd. Onenigheid bestaat nog over het uitbreiden van deze salarisregels naar chauffeurs van personenbussen en ambulances. Bovendien zijn er nog haken en ogen wat betreft de eis van de bonden ook een gegarandeerd minimumuurloon vast te leggen. Ook betaling van de uitkering ineens van 3.000 francs, waarmee de loonstijging na het conflict van vorig jaar was afgekocht, is een heet hangijzer; het bedrag zou maar in 5 à 10 procent van de bedrijven daadwerkelijk zijn uitbetaald.

In Frankrijk is de laatste dagen een nationale consensus gegroeid over de noodzaak tot een harmonisatie van sociale regelgeving op Europees niveau te komen. Franse ministers hebben daar in Brussel opnieuw op aangedrongen. Regering en publieke opinie vrezen dat met het openstellen van de Europese vervoersmarkt volgend jaar wel de markt maar niet de sociale minimumnormen gemeenschappelijk zullen zijn. Daardoor zou 'sociale dumping' aan de orde van de dag zijn. Ten koste van de Franse wegvervoerders en hun werknemers.

Volgens minister Strauss-Kahn (Financiën en Economie) heeft de staking nog geen grote economische schade veroorzaakt. Veel bedrijven denken daar anders over. Twee van de drie Franse benzinepompen komen tekort, in Nantes is geen druppel benzine meer te krijgen. Producenten van groente, pluimvee en zuivel zitten met oplopende, bederfelijke voorraden. Bij Dover staan rijen Britse vrachtwagens die het Kanaal niet over kunnen al dagen vast. Het is zeker dat de Britse premier Blair, die vanavond de Franse president en premier ontvangt, daarover een paar stevige opmerkingen zal maken.

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN), de branche-organisatie in het Nederlandse wegtransport, beschouwt de Franse blokkades als een aflopende zaak. Het crisiscentrum van TLN gaat ervan uit dat de partijen in het conflict snel een akkoord zullen bereiken. TLN baseert zijn verwachting op contacten met Franse organisaties en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

TLN schat het aantal Nederlandse truckers dat vastzit op ruim honderd. De groep wisselt van samenstelling, omdat de Franse wegen steeds op andere plaatsen worden geblokkeerd. De chauffeurs zijn vooral gestrand in Normandië en rond Lille. De Nederlandse truckers die hun rit kunnen vervolgen hebben onderweg weinig last van verkeersdrukte.