Absurde fusie?

Het plan tot fusie van KPMG en Moret, Ernst & Young lijkt, meer nog dan de fusie ABN en Amro, absurd. Waarom niet meteen een, al dan niet gedwongen fusie van alle accountantskantoren in Nederland als dat economisch en maatschappelijk veel beter is?

Hoe kan men, een maand na het fusieplan van Price Waterhouse en Coopers & Lybrand, de gevolgen goed bekijken? Regeren de besturen buiten hun maten en buiten hun werkneners en ondernemingsraden (en vakbonden) om? Zou gedacht zijn aan de maatschappelijke en sociale aspecten?

Bij zo'n mammoetfusie zijn de gevaren van nog meer bureaucratie reëel, wat tot hogere tarieven leidt. Zoals een bestuurder van een Engels concern eens zei: ik ben 80 procent van mijn tijd kwijt om me te handhaven tegenover mijn collega-bestuurders.

    • Dr.Mr. P.W. Huizinga