Winst tribale leiders in Jordanië

AMMAN, 5 NOV. Leiders van de traditionele clans, die trouw zijn aan koning Hussein, hebben gisteren 68 van de 80 zetels gewonnen bij de verkiezingen voor het Lagerhuis in Jordanië. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg, aldus de Jordaanse regering, slechts 54 procent.

Het moslim-fundamentalistische Islamitische Actie Front boycotte de verkiezingen uit protest tegen onder andere het Jordaanse vredesverdrag met Israel en de economische politiek van de regering. In het voorgaande parlement had het Front 15 van de tachtig zetels.

Overigens is de invloed van het Jordaanse parlement zeer beperkt. Het Hogerhuis, dat veertig leden telt, wordt benoemd door koning Hussein. Deze heeft daarnaast de mogelijkheid om moties van het parlement met een veto te ontkrachten, het parlement ontbinden en per decreet te regeren.

Volgens waarnemers is de boycot van de moslim-fundamentalisten mede oorzaak van het sterk tribale karakter van de verkiezingen. Bij de vorige stembusstrijd stapten veel kiezers over hun tribale loyaliteit heen om op het Islamitische Actie Front te stemmen. (AP)