'Wij willen een kandidaat die minder Duits is'

BRUSSEL, 5 NOV. Voor Brusselse diplomaten is het besluit van Frankrijk om de Fransman Jean-Claude Trichet kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB) niet als een verrassing gekomen. “Wij hebben er al lange tijd geen geheim van gemaakt dat wij een kandidaat wilden die minder Duits is dan de Nederlander Wim Duisenberg”, zei een Franse diplomaat vanmorgen.

Of het nu om Duitsers, Fransen of Nederlanders gaat, alle diplomaten herinneren zich dat de Franse president Chirac vorig jaar december, tijdens de top in Dublin, bij de benoeming van Duisenberg aan de top van het Europees Monetair Instituut (EMI) als enige het signaal gaf zijn bedenkingen tegen de Nederlander aan de top van de ECB te hebben. De Nederlandse minister van Financiën, Zalm, verklaarde Chiracs uitlating vanuit het conflict over drugs dat op dat moment tussen Frankrijk en Nederland speelde.

Maar Brusselse diplomaten wijzen erop dat van Franse kant al veel eerder bedenkingen tegen Duisenbergs kandidatuur zijn geuit. Nederlandse diplomaten in Brussel waren al langere tijd op de hoogte van het gerucht in het Brusselse diplomatieke circuit dat “Trichet iemand was die Frankrijk zo uit de hoed kon toveren”.

Volgens diplomaten wordt Duisenberg niet alleen door Frankrijk, maar ook door Italië en Spanje gezien als een kandidaat die te veel past bij de lijn van de Duitse Bundesbank, die te recht in de leer zou zijn en die te strak zou vasthouden aan de onafhankelijkheid van de toekomstige ECB.

Daarom wordt er ook rekening mee gehouden dat de Franse kandidaat Trichet de steun krijgt van de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie. Frankrijk spant zich bijzonder in voor deelname van Italië aan de euro. Het is bang voor de concurrentie van Italië met een zwakke lire als dit land niet tot de eerste deelnemers aan de Europese gemeenschappelijke munt behoort.

Voor de benoeming van een president van de ECB is eenstemmigheid vereist. Daarom zijn nu al speculaties begonnen over een mogelijke derde kandidaat, die wel consensus zou verwerven. Daarbij wordt de naam genoemd van de gouverneur van de Spaanse centrale bank, maar diplomaten kunnen zich moeilijk voorstellen dat bondskanselier Kohl met een Duitse bevolking die huiverig staat tegenover de euro, een president uit een zuidelijke lidstaat aanvaardbaar vindt.

Duitse diplomaten wilden vanmorgen nog geen commentaar geven op de kandidatuur van Trichet. In diplomatieke kringen wordt de kandidatuur van Trichet gezien in het licht van doorlopende Franse pogingen om het beleid bij de Economische en Monetaire Unie minder volgens Duitse voorwaarden te laten verlopen. Geruchten over een geheim Frans-Duits akkoord, waarbij de Fransen het ECB-presidentschap zouden krijgen in ruil voor vestiging van de ECB in Frankfurt, zijn door Bonn altijd ontkend.

    • Ben van der Velden