VN schorten inspecties in Irak weer op

NEW YORK/BAGDAD, 5 NOV. De Verenigde Naties hebben vanmorgen hun wapeninspecties in Irak weer opgeschort nadat Iraakse regeringsfunctionarissen Amerikaanse inspecteurs opnieuw hadden verhinderd daaraan mee te doen.

Inmiddels zijn drie afgevaardigden van de Verenigde Naties in Bagdad aangekomen om een oplossing te zoeken voor de crisis tussen de volkerenorganisatie en Irak.

Gisteren maakte Richard Butler, het hoofd van de Speciale Ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties (UNSCOM), bekend dat deze week geen verkenningsvluchten met U-2 vliegtuigen boven Irak worden uitgevoerd. De eerstvolgende U-2 verkenningsvlucht was gepland voor vandaag. Waarnemers bij de Verenigde Naties menen dat Butler de vluchten heeft afgelast om zo het werk van de gezanten niet te bemoeilijken.

Maandag dreigde Bagdad verkenningsvliegtuigen neer te halen als deze zich in het Iraakse luchtruim zouden wagen. De Amerikaanse president, Clinton, onderstreepte gisteren dat een Iraakse aanval op U-2 vliegtuigen (die bemand worden met Amerikaanse piloten) “een grote vergissing” zou zijn. Clinton riep de Iraakse leider, Saddam Hussein, op om de wapeninspecties geen strobreed in de weg te leggen. “Als hij niets te verbergen heeft, als hij niet probeert om massavernietigingswapens te ontwikkelen, dan zou het hem niet uit moeten maken of Amerikanen of anderen deel uitmaken van de inspectieteams.” Een woordvoerder van het Witte Huis zei gisteren dat het onduidelijk is wat Saddam voor heeft. “Het is letterlijk onmogelijk om je voor te stellen wat er zich in zo'n verwrongen en verkrampte geest omgaat.”

De drie afgezanten van de Verenigde Naties (een Algerijn, een Argentijn en een Zweed) hebben vanmorgen een eerste gesprek gevoerd met de plaatsvervangend premier van Irak, Tareq Aziz. Dit gesprek is, aldus de Algerijnse gezant, “in een goede atmosfeer geëindigd”. Volgens bronnen bij de volkerenorganisatie hebben de drie afgezanten Aziz voorgesteld dat hij de Iraakse grieven tegen de wapeninspecties persoonlijk in New York volgende week bij de Veiligheidsraad uit komt leggen op voorwaarde dat Saddam Hussein op zijn besluit terug komt om de Amerikaanse wapeninspecteurs Irak uit te zetten. Overigens hebben de afgezanten geen mandaat om namens de Veiligheidsraad besluiten te nemen in hun onderhandelingen met de Iraakse regering.

De Iraakse regering maakte gisteren bekend de uitwijzing van de Amerikaanse inspecteurs niet uit te voeren zolang de delegatie van de Verenigde Naties in Irak is. (AP, AFP, Reuter)