Uitwisseling met Nieuw Zeeland

WELLINGTON, 5 NOV. Nieuw Zeeland en Nederland zullen een regeling treffen waardoor jongeren uit die landen een jaar lang aan de andere kant van de wereld kunnen werken. Dat hebben de premiers van beide landen, Bolger en Kok, vandaag in Wellington bekendgemaakt. “Persoonlijke contacten tussen inwoners van onze beide landen zijn heel belangrijk. Ze krijgen hierdoor een nieuwe impuls”, aldus Bolger.

De regeling waarvan 250 mensen tussen 18 en 30 jaar gebruik kunnen maken, wordt begin 1998 van kracht. Het gaat hierbij overigens niet om reguliere banen. “Het gaat om uitwisseling waarin vrije tijd, studie en werk worden afgewisseld, waarna de mensen hun weg weer gaan in het land van oorsprong”, aldus Kok.

In 1992 heeft Nederland eenzijdig het emigratieverdrag met Nieuw Zeeland opgezegd, waardoor de komst naar Nieuw Zeeland voor Nederlanders moeilijker werd en de Nederlandse gemeenschap in Nieuw Zeeland veel minder snel verjongt.

Kok reageerde voorzichtig op een roep uit de Nederlandse gemeenschap van 70.000 personen om het gebruik van het Nederlands in Nieuw Zeeland te bevorderen. Kok: “We moeten oppassen dat we die wens niet gaan overdrijven. De mensen zijn indertijd met open ogen naar de Nieuw-Zeelandse samenleving toegegaan en zijn daar volledig geïntegreerd. Als je dan nog iets aan de Nederlandse taal zou willen doen, is dat deels je eigen verantwoordelijkheid.”

Kok en Bolger zijn het erover eens dat de relatie tussen hun beide landen geen problemen kent.

Kok: “We hebben geen problemen besproken. Ondanks de grote afstand tussen onze twee landen blijken de banden erg nauw. We werken bijvoorbeeld heel goed samen in de Verenigde Naties en niet alleen omdat we daar vanwege het alfabet naast elkaar zitten.”

Morgen vertrekt Kok naar Australië. Net als Nieuw Zeeland werd dat land ook nog niet door een Nederlandse regeringsleider bezocht. Ook met Australië heeft Nederland geen wezenlijke politieke problemen.

    • Hans van Kregten