Tweemaands rente steelt de show

AMSTERDAM, 5 NOV. Hoewel de meeste geldmarkttarieven de afgelopen week nauwelijks van hun plaats kwamen, kan met een beetje goede wil toch worden gesproken van 'vuurwerk' op de geldmarkt.

Op het eerste gezicht blijkt hier niet veel van. De 1- en 3-maands interbancaire tarieven stegen slechts met enkele basispunten tot 3,44 respectievelijk 3,65 procent, terwijl het 12-maands tarief ongewijzigd bleef op 4,08 procent. De 2-maands interbancaire rente steeg evenwel met elf basispunten tot 3,61 procent.

Hier komt het 'vuurwerk' om de hoek kijken, aangezien de relatief sterke stijging van deze rente samenhangt met de jaarwisseling over twee maanden. Het zogenoemde eindejaarseffect in de geldmarkttarieven stoelt op de extra vraag naar middelen van met name grote bedrijven en financiële instellingen.

Zij beogen hiermee hun balanstotaal alsmede hun kaspositie 'op te poetsen'. Daar het om eindejaarsmiddelen gaat, verschuift de vraag met het verlopen van de tijd naar de kortere termijnen. Begin december valt daarom een relatief hoge 1-maands rente te verwachten.

Een andere opmerkelijke beweging betrof de mutatie van de D-mark/gulden-koers. In de loop van de vorige week steeg deze van 1,1269 naar 1,1275 gulden per Dmark. Daarmee lag deze koers marginaal - 0,07 procent - boven de EMS-spilkoers van 1,12673 gulden per D-mark.

Ter verklaring van deze geringe verzwakking van de gulden kan wellicht worden gewezen op de massale kapitaalvlucht uit aandelen en de daarmee gepaard gaande daling van de dollarkoers. Bij dit soort massale bewegingen pleegt de Duitse munt in eerste instantie iets meer te profiteren dan de Nederlandse gulden, wegens de omvang van de Duitse markt. Vanochtend werd voor een D-mark 1,1272 gulden betaald.

Uit de Weekstaat blijkt dat De Nederlandsche Bank de teugels iets heeft aangetrokken voor het bankwezen. De speciale belening die afgelopen vrijdag is ingegaan is 901 miljoen gulden kleiner dan haar voorganger. De geldmarkt werd verder verkrapt door een toename van de bankbiljettencirculatie met 114 miljoen gulden.

Daartegenover stond dat de aflossingen op Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) de stortingen met 394 miljoen gulden overtroffen. Samen met enkele geringe mutaties in de overige posten resulteerde een afname van de post Kasreserverekeningen met 817 miljoen gulden.

Bron: ING Economisch Bureau