Studielast; 'Een jaartje langer mag best'

De Commissie-Hermans stelt voor ouders te verplichten mee te betalen aan de studie van hun kinderen, tot die 21 jaar zijn. Veel ouders doen dat al. Wat vinden ze daarvan?

BLOEMENDAAL, 5 NOV. Bram Le Coultre, manager op de afdeling buitenlandse bancaire contacten bij de ING Bank en vader van Reinoud (20) en Clementine (18), vreesde dat kinderen van ouders met een hoog inkomen minder studiebeurs zouden krijgen. “Het zoveelste nivelleringseffect”, verzucht hij. Maar hij is gerustgesteld. Het advies voor herziening van de studiefinaciering dat de commissie-Hermans maandag presenteerde, laat de basisbeurs intact.

Le Coultre vindt het redelijk om ouders te ontzien die een studie voor hun kind niet kunnen betalen. “Iemand met een goed intellect moet geen stratenmaker worden.” Maar ook hogere inkomens hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid, vindt hij. “Ik betaal tenslotte genoeg belasting.”

Zoon Reinoud heeft de twee-onder-eén-kap villa in Bloemendaal ingeruild voor een studentenhuis in Amsterdam, waar hij economie studeert. Hij krijgt naast zijn basisbeurs maandelijks zeshonderd gulden van zijn vader. Dat is 48 gulden meer dan waar de commissie-Hermans ouders maandelijks toe wil verplichten. Reinouds vader betaalt ook het jaarlijkse collegegeld en hij krijgt 150 gulden per maand van de ING Bank, die aan studerende kinderen van werknemers een beurs verstrekt. Van zijn moeder, die werkt als verpleegkundige, krijgt Reinoud extra'tjes en vakantiegeld.

“Die studies zijn duur. Ik ben blij dat we geen tien kinderen hebben”, zegt Mariet Le Coultre. Dochter Clementine zit nog op het HAVO en gaat straks misschien een HBO-opleiding volgen. HAVO alleen, is “het minimale” vinden haar ouders. “Maar voor de opleiding van onze kinderen hebben we alles over. Dat is een traditie in onze familie.” Bram le Coultre, die zelf studeerde aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Amsterdam, zegt veel waarde te hechten aan een studie. “Je wilt dat je kinderen goed terechtkomen. Wie later een goed salaris wil verdienen, moet studeren. Ik zie het ook op mijn werk: voor de betere functies nemen ze academici.” Gelukkig zei hun zoon al in de derde klas van de middelbare school dat hij economie wilde studeren. Vanzelfsprekend zullen ze hem ook na zijn eenentwintigste blijven ondersteunen; volgens het plan-Hermans moeten studenten dan op eigen benen staan. “Wij zeggen niet: zoek het dan zelf maar uit.”

De Le Coultres vinden het “onbegrijpelijk” dat er ouders zijn die weigeren bij te dragen aan de studie van hun kind. Maar het plan van de commissie-Hermans om hen daartoe wettelijk te verplichten en eventueel de rechter tussenbeide te laten komen, vinden ze onzinnig. “De sfeer in het gezin zal er niet gezelliger op worden”, vermoeden zij. Ze vinden dat de basisbeurs met een jaar zou moeten worden verlengd en het bedrag verhoogd. Vier jaar is voor de “vorming van een zelfstandig wezen” wel erg kort, menen ze, en die 425 gulden per maand van de overheid is te weinig. De commissie-Hermans bepleit overigens dat studenten hun beurs kunnen uitsmeren over een periode van tien jaar. Volgens “het aloude koopmansprincipe van sam-sam” zou de overheid voor de helft van de kosten moeten opdraaien, vindt vader Le Coultre. Tijd voor een bijbaantje heeft hun zoon nog niet gevonden. “Het eerste jaar kwam er door zijn lidmaatschap van het Studentencorps zoveel op hem af dat hij dat nog even heeft uitgesteld.”

Reinoud heeft vorig jaar 24 studiepunten gehaald, drie punten meer dan het vereiste aantal, dus zijn beurs voor dat jaar hoeft hij niet terug te betalen. Zijn ouders betreuren dat studenten door het beurzensysteem “zulke puntenjagers” worden. Dat Reinoud bij het Studentencorps bestuurservaring opdoet en leert spreken in het openbaar bijvoorbeeld, vinden ze voor zijn toekomst ook belangrijk. “Van ons zou hij er best een jaartje langer over mogen doen. Je studententijd is je mooiste tijd en dan moet je niet alleen maar achter de boeken zitten.”

Familienaam Le Coultre, met studerende zoon Reinoud (20) Studie tweedejaars economie aan de UvA Huisvesting uitwonend, lid studentencorps Bijbaan geen Beurs 425 gulden en geen aanvullende beurs Lening geen Beroep ouders vader manager bij de ING Bank, moeder verpleegkundige Bijdrage ouders 600 gulden per maand plus collegegeld - 2.575 gulden per jaar. Zijn moeder springt af en toe bij en geeft vakantiegeld Extra 150 gulden per maand, een toelage van de ING Bank

    • Daniela Hooghiemstra