Sovjet-film begeleid door live muziek

Lantaren/Venster, Rotterdam, 12 nov. Daarna o.a. in Filmmuseum, Amsterdam (15, 16) en 't Hoogt, Utrecht (23 nov).

AMSTERDAM, 5 NOV. Een van de invloedrijkste films uit de geschiedenis van de Sovjetcinema is Dziga Vertovs De man met de camera uit 1929. De dynamische collage van aan de alledaagse werkelijkheid ontleende beelden diende als manifest van Vertovs opvattingen over Film en Waarheid (in tegenstelling tot de gemonteerde werkelijkheid in films van Eisenstein en Poedovkin) en vormde in de jaren zestig de inspiratie voor de cinéma vérité. De stille klassieker is nog maar bij hoge uitzondering te zien. Begeleid door het Rotterdams Muzikanten Platform, dat de muziek ontleende aan aantekeningen van Vertov zelf, wordt De man met de camera vanaf volgende week in Nederland vertoond.